Environmental Impact Assesment


Ovzduší

Jsme schopni zajistit Vám rovněž i zpracování posouzení vlivu Vašeho záměru na čistotu ovzduší.