Environmental Impact Assesment


EIA

Nabízíme kompletní služby v oblasti posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) podle zákona č. 100/2001 Sb., v aktuálním znění. Uvedený zákon sjednocuje standard ochrany životního prostředí v ČR s úrovní obvyklou v Evropské unii, neboť definuje okruh staveb a jiných investičních záměrů, které mají výrazný vliv na životní prostředí a je u nich proto nutné pečlivě vyhodnotit dopady na životní prostředí.

Jedná se zejména o velké stavby typu průmyslových podniků, silnic, elektráren, cementáren, velkochovů dobytka a drůbeže, apod. Zákon se však vztahuje i na některé menší investiční záměry typu výstavby či rekonstrukce nové truhlárny, lakýrny či autoservisu, a to vpřípadech, kdy předpokládaná pracovní činnost je z podstaty výrazně konfliktní s principem ochrany životního prostředí (např. nebezpečné výpary, produkce jedovatých odpadů, výrazná prašnost, apod.)

Naše firma poskytuje veškerý servis od konzultační a poradenské činnosti, přes zpracování tzv. oznámení a dokumentace, až po aktivní cílenou podporu Vašeho záměru při projednávání správními orgány ČR. Máme v tomto směru opravdu bohaté zkušenosti podpořené více než patnáctiletou praxí při posuzování vlivů na životní prostředí. Díky tomu Vám prakticky vždy můžeme významně ulehčit realizaci Vašeho investičního záměru, ať už se na nás obrátíte hned v počáteční fázi plánování či naopak až v rámci probíhající stavebního řízení.