Environmental Impact Assesment


O nás

Naše firma existuje již od roku 1993 a má 16 letou tradici v poskytování odborných služeb z oblasti posuzování vlivu na životní prostředí. Díky značným zkušenostem a vytvořeným kontaktům jsme schopni pro Vás vlastními silami, či prostřednictvím spolupracujících osob, zajistit veškeré odborné posudky, posouzení,
audity či studie, požadované právními předpisy ČR z oblasti ekologie. Dále pravidelně zpracováváme studie proveditelnosti pro větší investiční akce v rozsahu desítek až stovek milionů Kč.

V případě potřeby jsme schopni za 50% příplatek zpracovat Vámi dodané materiály i v anglickém či německém jazyce, a v těchto cizích jazycích po dohodě rovněž i zpracovat požadované písemné výstupy. Disponujeme dostatečnou kapacitou pracovních sil, abychom mohli klientům za příplatek nabídnout expresní zpracování požadovaných výstupů v těch nejkratších termínech.

Jsou Vám naše schopnosti a zásady sympatické? Obraťte se na nás!